%95 BAŞARI İLE SONUÇLANAN 28 YILLIK PROFESYONEL YER ALTI SUYU ARAŞTIRMALARI

Bilinen tüm bilimsel çalışmalar ile etütleri ve sondajları yapılmış, su elde edilememiş sahalarda, su yok denilen, terkedilen, umutların tükendiği yerlerde, Alistezi Yöntemi ile aynı çalışma bölgesinde, net % 95 yer altı suyu elde edilmiştir.

Eski çalışmaların değerlendirilmesi ve jeolojik ön çalışma

  • Araziyi satın almadan önce, yer altı suyunun araştırılması.
  • Yer altı suyu var mı? yok mu?

Gömülü fayların tespiti ve yer altı suyu ile ilgisi, Yer altı suyu var ise, en bol bulunduğu lokasyonun tespiti,

  • Sondaj  / keson kuyu kaç metre açılmalı?
  • Hangi sondaj sistemi ile açılmalı?
  • Ne kadar su elde edilebilir?
  • Elde edilecek suyun kalitesi nasıl olabilir?

Sondaj

Kısa sürede çalışmanın tamamlanması ve sondaja başlanması.

Raporlandırma

Yapılan tüm çalışmaların ortak değerlendirilmesi ve korelasyonu ile kesin sondaj lokasyonu, derinlik, elde edilecek su miktarı ve kalitesi ile sondaj sistemi belirlenir.

Jeofizik Nokta Ölçümü

Jeolojik ön çalışma ve Alistezi yöntemi ile tespit edilen sondaj lokasyonlarının jeofizik yöntemlerle teyit edilmesi.

Su Etüt ve Sondaj Çalışmalarından Foto Kareler