Radyestezi Nedir?

Radyestezi, maddelerin yaydıkları ışınımların veya enerji alanlarının herhangi bir cihaz olmaksızın algılanması yoluyla bunların yerleri, durumları veya çeşitli özellikleri hakkında bilgi verme yeteneğidir. Radyestezi, parapsikolojinin;  psikokinezi  ve durugörü branşlarının her ikisinin birden araştırma alanına giren güncel bir fenomendir. Radyestezi kelimesi, Grekçede ışınım anlamına gelen “radi” ve hassasiyet anlamına gelen Latince “esthesie” kelimesinden meydana gelmiştir. Eski Yunan literatüründe  radyestezi  “rabdomansi” olarak isimlendirilmiş olup, haber veren ve çubuk kelimelerinin birleşimi olarak haber veren çubuk anlamına gelir. İngilizcede aynı fenomeni tanımlamak üzere “dowsing” kelimesi kullanılır.

Radyestezinin  tarihçesi

Çağlar boyunca radyestezi birçok şekillerde uygulanmıştır. Bunlara ait tarihsel kanıtları Büyük Sahra Çölü yakınlarındaki Tassili mağaralarında, Güney Afrika Cumhuriyeti’nde Orange Free State eyaletinde Platsberg yakınlarında bulunan mağaralarda keşfedilen resimlerde yaklaşık olarak MÖ 6000 yıllarında radyestezinin uygulandığı bilinmektedir.

Eski Mısır’da elinde çatal çubuk şeklinde dal parçası tutan Mısırlı rahip resimleri vardır.

Hititler’de MÖ 12. yüzyıldan kalma bir rölyefte resmi yapılan kişinin maden aramak için çalıştığı anlaşılmaktadır.

Romalılar zamanında, MS-500 yıllarında İmparator Theodorus, vekili Cassiodorun’a, çatal çubukla su bulan kişiler bulması için emir verdiği Roma resmi kayıtlarında yazmaktadır.

Bilinen radyestezi Rönesans’a kadar yasaklanmış ancak gizli olarak sürdürülmüştü.

Rönesans sonrası bilinen ilk kayıtlı radyestezi kullanımından 1420 tarihli bir Viyana el yazmasında bahsedilir. Almanya’daki Harz Dağları’nda radyestezi yöntemi ile maden araması yapıldığı belirtilmiştir bu el yazmalarında.

  1. yy başlarında radyestezi uygulamaları daha da yaygınlaşmıştır. Alman Alim Georgius Agricola 1530 ve 1556 yıllarında yazdığı iki makalede maden araması için radyestezinin nasıl kullanılacağını anlatmıştır. Agricola’nın bu kitapta ortaya koyduğu sorular halen güncelliğini korumaktadır ve hala tartışma konusudur.
  2. yy  sonlarında kilisenin konuya karşı kızgınlığının bir ölçüde azalmasıyla birlikte, İngiltere Kraliçesi  1.Elizabet, Corwall çevresinde kalay aramaları için Almanya’dan madenciler ve radyestezistler getirtmiştir.

1670 yılında ise Almanya’da radyestezistlere resmi memurlar ile aynı rütbe ve haklar verilmiştir.

Radyestezinin temel  yöntemleri

Radyestezi yönteminde kullandığımız temel iki alet vardır:

1.Sarkaç:

Radyestezi yöntemini öncelikle araziye çıkılmadan harita üzerinde ofis çalışması şeklinde yapılması             

Bu çalışma ile öncelikle sarkaç ile yapılacak, inceleme alanının açık ve gömülü fay sistemlerinin modellenmesi, yer altı enine kesitlerinin çıkarılması ve fay sistemlerinin içerisindeki aranılan cevher, su, sıcak su damarlarının konumunun çıkarılması, buna göre sondaj lokasyonlarının yerlerinin tespiti ve derinliğinin bulunması, sondaj neticesinde elde edilecek sıcaklık, verim ve kuyu basıncı gibi değerlerin tespiti, v.b. konularda veriler elde edilebilmektedir.

2.Çatal çubuk:

Arazide çatal çubuk ile çalışma

Harita radyestezisi ile tespit edilen lokasyonlar arazide GPS ile bulunarak bu noktalarda jeofizik ölçümler yapılmakta, jeolojik veriler ile haritalama çalışması ve enine jeolojik kesitler yapılmakta, fayların açık ve gömülü olanları arazide belirlenmekte, sondaj lokasyonları arazide aplike edilerek bu noktalarda sondaj derinliği, verim, sıcaklık, basınç değerleri ölçümlenerek değerlendirilmekte, jeolojik, jeofizik ve radyestezi verileri birlikte değerlendirilerek sondaj işlemi başından sonuna kadar takip edilmektedir.

Radyestezi yöntemi ile araç veya tekne içerisinde de sağlıklı ölçümler alınabilmektedir. Kuşadası Körfezi’nde tekne ile yaptığımız ölçümler sonucu belirlenen sıcak su çıkışı noktalarına dalgıçların sabit termometre ile aldığı ölçümler de sıcak su çıkış noktalarının varlığı tespit edilmiştir. Daha sonra bu çıkış noktalarını etkileyen kırık sistemlerin karadaki uzantılarını tespit ederek sıcak su sondaj lokasyonları verilmiştir.