Literatür araştırması, Uzaktan algılama çalışmaları, Jeolojik harita hazırlanması, Yüzey aktivitelerinin incelenmesi, Petrolojik çalışmalar, Yapısal jeolojik çalışmalar, Jeokimyasal çalışmalar, Hidrojeolojik çalışmalar.

ALİSTEZİ ve JEOLOJİ

Alistezi Yöntemi ile çalışmaya başladıktan sonra jeolojik çalışmalar % 95 net başarılar ile sonuçlanmıştır. Map Dowsing yöntemi ile ofis çalışması, arazide ki zor ve masraflı çalışmalar, çok kolay ve ekonomiktir. Yeraltı kaynaklarının ön araştırması ve ruhsat başvurusu yapılmadan önce aradığımız yeraltı zenginliklerinin tespiti ekonomik, isabetli, hızlı bir şekilde tamamlanır.

ALİSTEZİ sahip olduğu jeoloji bilgisi, kendi geliştirdiği fay sistem analizi ve tamamen hakim olduğu radyestezik yöntemleri birlikte kullanır. Kuyu yeri belirleme çalışmasını çok hızlandırır, jeofizik etütleri bütün sahada değil, belirlediği noktalarda yapar, düşük maliyetle kesin sonuç alır. Fay sistem analizi ve radyestezi ile sığ kuyuların yerlerini hızlı ve kesin şekilde belirler, yerbilimlerine dayanarak doğru yöntemi ve en verimli akiferlerin seçilmesini sağlar. Deniz kıyısında tatlı su bulmak, kurumuş kuyunun damarını bularak açmak, su çıkan bina temelinin kurutulması için yol ve yöntem sunar.