ALİSTEZİ yöntemi ile gömülü fay sisteminin %100 bulunma olasılığı var.!

Deprem ülkesi olan Türkiye ve diğer ülkeler için bu çok önemli pratik, ucuz ve hayat kurtaran, ülke ekonomisine katkıda bulunan bir yöntemdir. Bilimsel araştırmalar ile yeni yeni diri fay haritaları bulunana kadar o bölgelerde kentsel yerleşimler çoktan bitmiş ve üzerinde yaşayanlar geri dönüşü zor önlenmesi mümkün olmayan bir deprem felaketini yaşamak zorunda kalacaklardır.

Bilinen tüm bilimsel yöntemler ile yapılan çalışmalara ilave olarak Alistezi yöntemi ile gömülü fayların tespiti daha hızlı, ucuz, % 100 tam yerinde tespit edilebilmektedir. Ölçüm yapılması çok zor ve takip edilmesi mümkün olamayan yerlerde “Map Dowsing” harita üzerinden tespit ile olası riskli yerler görünür hale getirilebilecektir.

Fotoğraf Hakkında : Peru Otoban üzerinde fay çizgisi ve Alistezi yöntemi ile inen / çıkan blokların tespiti. Gömülü alanda çizgiselliğinin takibi. Bu fay kırığından önemli miktarda ham petrol çıkışı olmuş. Alistezi yöntemi ile gömülü alanda ki Fay çizgisinin devamının bulunması çalışması.

Deprem bölgesi olan Türkiye’de zararların azaltılmasına yönelik çalışmaların başında Maden Tetkik Araştırma (MTA) Genel Müdürlüğü ülkenin jeolojik haritalarını yeniledi (2004 – 2011). MTA’nın hazırladığı Türkiye diri fay haritası korkunç bir gerçeği ortaya çıkardı. 8 yılda tamamlanan haritaya göre Türkiye’de 150 olarak bilinen deprem fayının 326 adet olduğu belirlendi.

Alistezi Yönteminin Gömülü Fay Tespitinde Kullanım Alanları:

1.   Mühendislik yapılarının yer seçimi ve sismik güvenliği:
Santral, baraj, liman, tünel, köprü, köprüyol yapımında kullanılabilir.

2.   Ulaşım altyapısı gibi çizgisel mühendislik yapılarının güzergâh seçimi:
Demiryolu, karayolu, petrol ve doğal gaz boru hatlarında tercih edilebilir.

3.   Kentsel dönüşüm programı

Depremi önleyemeyiz, Fayların üzerinde yaşam kurmak zorunda da değiliz. Alistezi yöntemi ile tespit edeceğimiz açık ve gömüşü fayların üzerinde bina yapımını engelleyebiliriz. Bu fay zonlarını yeşil alan olarak kullanmak, bu acıları yaşamamıza gerek bırakmayacaktır.