Radyestezi, cisimlerin ve canlıların yaydıkları ışımaların sarkaç ve çatal çubuk ile algılanması, ölçümlenmesi ve sorularımızın cevabının Evet /Hayır şeklinde değerlendirilmesidir.
Hayatımızda e
ş ve meslek seçimini yanlış yaptığımızda birçok kimseyi suçlama, kadere öfke, hayata küsme, yeni bir eşi hayatımıza almada ve mutsuz olduğumuz işi değiştirmede korkular, çocukların eşler arasında kalması ile yaşadıkları travmalar. Gelecekte yuva kurarken yaralı ve ürkek olmaları gibi birçok faktörleri imkânımız olsaydı, baştan olumlu seçimler yapabilmek veya başa döndürmek gibi bir seçeneğimizi kullanma hakkımızı bize verselerdi  ne yapardık?
Bu hakkı Radyestezi ile elde etmemiz, e
ğitimini alarak herkese ve kendimize faydalı olabilmemiz her ilişki öncesinde ve meslek seçimlerimizde % 100 çözüm desteği alabileceğimizi, bir Radyestezi Uzmanının  Nişantaşı’nda yakınımızda olduğunu bilmemiz için bu yazı yazıldı. Anne ve babamızla ilişkimiz bizim yaşamdaki yolumuzu belirlemede etken rol oynamaktadır. Seçimlerimiz ve ilişkilerimizde sorunlar varsa bu dişi tarafımızda (anne),  para kazanmak ve parayı iyi idare edememek gibi sorunlarımız var ise bu eril(baba) tarafımızla ilgili bir şeylerin ters gittiğini göstermektedir.
Bizim bu ya
şamda dengimiz olan, ilişkiyi ve meslek seçimini doğru yaptığımızda hayatımızda sevginin, sağğın huzurun ve bolluğun hep kolaylıkla var olduğunu göreceğiz. Bunu herkesin istediğini ve nasıl başaracağını bilemeyenlerin çıktıkları her yolda zaman, para, sevgi, huzur kaybına uğradıklarını görüyoruz.Denemekten korkmayanlar ise şansını zorlamakta bir kez daha seçimini yaparken Radyestezi  (Ali’stezi ) yönteminden destek alanlar %100 başarılı ve mutlu olma şansını yakalayabilmektedir.


Ali’stezi  yöntemi ile seçimleri kolay olan ve ö
ğrenilebilen, yaşamımızı kolaylaştıran birçok yöntemi uygulamak elimizde. Mekânların dengelenmesi  sevgi dolu, sağlıklı, huzurlu ve bolluk içinde yaşam alanları oluşturur.
Çakra blokajlarının dengelenmesi sa
ğlıklı ruhsal, zihinsel, duygusal yaşamı sağlar ve olabilecek fiziksel rahatsızlıkları önler. Bize uygun meslek ve eş seçimi, yaşayacağımız şehir ve ülkenin seçimi, geçmişte yaşadığımız olumsuz seçimlerin dengelenmesi ile yaşamımıza sevgi, sağlık, huzur ve bolluk içinde devam edebileceğiz.
Ali’stezi yöntemi size ya
şam rehberi olacaktır.